پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمکاش عاشقت نمیشدم!

  

 آن سلامی که ز دل می آید 

  آن سلامی که زاعماق وجودم ،سوی دل های شما می آيد

  آن سلامی که به سين نقش سلامت دارد

 لام آن لطف و لطافت دارد

 الف آن الفت بی پايان است

 ميم آن عطر محبت دارد

 به تو ا ی د وست 


دوستاي عزيزم نظرسنجي كلبه تنهايي يادتون نره

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1390 13:15 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بــد شــده ایــــــم !
از وقتــی شروع کـــردیم به قربانــــتـ بــروم های تـايپی!
به בوستــتــــــ בارم های اس ام اســی!
به عاشقتـــــم های وایبـــری ، ویچــتی ، لاینـــی ...
بــد شــــــــــده ایم !
از وقتــــتی هر کــدام از کانتکت لیستمان چیزی فرستاد
و قلبـــــ های ســـرخ را روانــــه ی تکســـت کرديم....
و عشقم و عزیـــــزم و گـــــلم صـــدایش کردیــــــم...
فرقی هــــــم نمیکرد کــــــه باشـــد !
دیگر کلمات دمـــــ دستی تریــن ترفنـــدمان شــد ...
کلماتی که مقــدسنــد ...
که معجـــــزه میکننـــد !!
افتادنــב زیر دستــــــ و پــــــا ...
فرقــی برایمـــان نکـــــرد که چـــه کسی باشد، از چه جنســـی باشد...
فقط اینکه باشــد و دمی بگـــــذرد برایمان کفــــایت کرد !
بــد شــــــــده ایــــــم !
از وقتــــــی لبخنــد زدیم و بوسیــــدیم و نـــــوازش کردیم...
و آنسوی ماجــــــرا پیچیــدیم و پیچانــدیم و به زرنگی خودمـــان آفریــن گفتیم!!!
حال خیـــــلی هامان خوبــــــ نیستــــــ ایــن روزها!
عـــاבت کــــــردیم مرگــــــ خیلــــــی چیزها را جشــن بگیریم ,,,
دردنــــــــاک است حــــــال و روزمان!!
دردمــــــان درمــــــان دارد...
کمــــــی صــداقتــــــــــــ ....
کمی شهـــامــــــــــتـ ...
فقـــــــط همـــــــیـــن !

 

(از طرف دوست عزيزم شادي)

چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 12:10 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سلامتی خودم!!

چون با همه خندیدم،همه رو دلداری دادم..

نگران همه شدم،به همه اهمیت دادم...

بغض های خیلی هارو به خنده تبدیل کردم...

ولی هیچکس حتی نفهمید تو دلم چی میگذره!!!!

چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 11:41 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

هوا گرفته بود و باران میبارید .

کودکی آهسته گفت : خدایا گریه نکن ، درست میشه .

 

http://www.patoghia.com/wp-content/uploads/barun.jpg

یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 16:35 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
در هیاهوی زندگی دریافتم ؛

چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالی که گویی ایستاده بودم ،

چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد

در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،

دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد "می شود"

و اگر نخواهد "نمی شود"

به همین سادگی ...

کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم

فقط او را می خواندم و بس...

 

 

http://s4.picofile.com/file/7812224729/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.gif

شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 15:53 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ﺩﻟﻢ ﺑـﭽـﮕﯿﻤـﻮ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ !

ﭘـﺎﻫـای ﺷـﻨــﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﯼ ﮐـﺎﮐـﺎﺋـﻮﯾـﯽ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـلـاﻝﻣـﯿـﺨـﻮﺭﻡ ﮐـُـﻞ ﺻـﻮﺭﺗـﻢ ﺯﻏـﺎﻟـﯽ ﺷـﻪ!

100ﺑـﺎﺭ ﯾـﻪ ﺳــﺮﺳـﺮﻩ ﯼ 1 ﻣـﺘـﺮﯼ ﺭﻭ ﺑـﺮﻡﺑـﺎﺯﻡ ﺧـﺴﺘـﻪ ﻧـﺸـﻢ !

ﭼـﺎﯾـﯽ ﺭﻭ ﺑـﺎ 10 ﺗـﺎ ﻗـﻨـﺪ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !

کـفــش هـای پـاشـنـه بُــُــُــُـلـنـد مـامـانـمـو بـپـوشـم و راه بـرم !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺑـﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾـﻮﺍﺭا ﻧــﻘــﺎﺷــﯽ ﮐـﻨـﻢ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﮔـﺮﯾـﻪﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷـﮑـﻤـﻮ ﭘـﺎﮎ ﮐـﻨـﻪ ﻧـﻪ ﭘــﯿﺮﻫـﻦ ﺗـﻨـﻢ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺷـﺒـﺎ ﺗـﻮ ﺧـﻮﺍﺏﻏـﻠـﺖ ﺑـﺰﻧـﻢ ﺟـﺎﯼ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺣـﺮﻑ ﺑـﺰﻧـﻢ !

1000ﺗـﻮﻣﻦ ﺗـﻮ ﺟـﯿـﺒـﻢ بـآﺷـﻪ ﺍﻣـﺎ ﺩﻟـﻢﺧــﻮﺵ ﺑـﺎﺷـﻪ !

ﻭﻟـﻢ ﮐـﻨـﯽ ﺗـﺎ ﺻـُـﺐ ﺗـﻮ ﺷـﻬـﺮﺑـﺎﺯﯼﺑـﻤـﻮﻧـﻢ !

ﺑـﺰﺭﮔـﺘـﺮﯾـﻦ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻫـﻢ ﺍﯾـﻦ ﺑـﻮﺩﮐـﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐـﺮﺩﻡ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﻢ

سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 20:6 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند ؛

نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا ...

مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و

چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم ...

شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست ...

هر وقت دلت خواست

،مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت ...

و به دستان خالی ات نگاه نکن،

تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست ...

شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 17:27 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

یکی نیست همدمم باشه
یکی نیست مرحمم باشه
جای من هیچ جا خالی نیست
یکی نیست دلتنگم شه

دارم از دنیا میرم
دیگه از زندگی سیرم
از همه کس از همه چیز
هی بونه میگیرم

دل کسی باهام یکی نیست
نپرس چرا چشام شده خیس
نگو نگو دردت چیه
دردام یکی دوتا نیست

کاش میشد جای من باشی
ولی نه این خیلی سخته
خیلی سخته که بشینی
چشم به راه هفته به هفته

نمیخوام جای من بشینی
ببینی تنها ترینی
روی دوشت پا بذاره
غم به این سنگینی

دل کسی باهام یکی نیست
نپرس چرا چشام شده خیس
نگو نگو دردت چیه
دردام یکی دوتا نیست


با صداي رضا شيري

 

یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 23:54 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ؟
ﭘﺴﺮ :ﺩﻳﮕﻪﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ .
ﻭﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊﺷﺪ....

ادامهـ مطلبـ
چهارشنبه ششم آذر 1392 22:18 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
توی خلوت پر از همهمه, که صدایی به صدات نمیرسه

 

اگه میتونی منو دعا بکن, من که دستم به خدا نمیرسه

 

آسمونا ارزونی پرنده ها, جای آسمونا یه قفس بده


همه ی دار و ندارمو بگیر, هر چی بودمو دوباره پس بده

 

بازم هیچ راهی به مقصد نرسید, من هزار و یک شبه معطلم

 

تا ته جاده ی دنیا رفتم و بازم انگار سر جای اولم


چرا دنیا با تمام وسعتش مرهمی برای زخم من نداشت؟

 

پای هر چی که دویدم آخرش حسرت داشتنشو توو دلم گذاشت

 

سر رو شونه های سنگ روزگار قد این فاصله هق هق میکنم

 

دارم از ثانیه ها سیر میشم, دارم از دوری تو دق میکنم

 

پشت خنده های مصنوعی من, دل به این بغض گلوشکن بده

 

روزگار سردمو ورق بزن دست مهربونتو به من بده


گم شدم توی شبی که خودمم, شبی که حتی یه فانوس نداره

 

منو با خودت ببر به روشنی, آخه هیشکی مث تو منو دوس نداره

 

لک زده دلم واسه یه همزبون, شیشه ی دل همه سنگ شده


میدونی دلیل گریه هام چیه؟ آی خدا دلم واست تنگ شده

 

آی خدا دلم واست تنگ شده


جمعه دوازدهم مهر 1392 23:40 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

ای دل! شدی سنگ صبوری برای همـــــــــــه.
همیشه شریک دردهایشان بودی و همنشین دل خرابشان..
همیشه لحظه های تنهاییشان با تو تقسیم می شد و بغض های گلوگیرشان با گریه بر شانه های تو جاری می شد.  
ولی کـــــــــــــــاش می دانستند درد تو کمتر نیست، حال تو بهتر نیست..
کـــــــــــاش می توانستی فریاد بزنی که تنهایی درد دارد و چه سخت است..
اما ملالی نیست!
شاید، شاید قسمتت این بود.
درد کشیده باشی تا بفهمی حال دلی را که درد امانش را بریده و بفهمی نگفته هایی را که پشت سنگینی یک بغض پنهان مانده.

خدایا تنها مگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد،
 چــــــــــــرا که خود می دانی چه سخت است تنهایـــــــــــی...


پنجشنبه یازدهم مهر 1392 20:56 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دلم برای روزای کودکی تنگ شده
روزایی که توش نه غم و غصه بود نه نگرانی و ترس
روزایی که آدما برای لذت بردن تن به هر گناهی نمی دادن
روزایی که دوست داشتن ها بدون چرتکه انداختن بود

روزایی که آدما انقدر راحت به هم دروغ نمی گفتن
انگار اون موقعا آدما خدا رو بیشتر و نزدیکتر حس می کردن
و گویی آسمان آبی تر ، دلها صافتر و زمین پاکتر بود 

حالا چی به سرمون اومده
چرا انقدر عوض شدیم...
دلم گرفته از هیاهوی مردم این شهر 
 هوای دلم بس ابریست...

دلم ميخواد برگردم به اون روزي كه كفشاي پاشنه بلند مامانمو ميپوشيدمو  دعا ميكردم زودتر بزرگ بشم
به اون روز برگردمو دعا كنم كه هيچ وقت بزرگ نشم

پنجشنبه یازدهم مهر 1392 20:22 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرفی بزنی …!

بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعآ حرفی واسه گفتن نداری …!

گاه سکوت یه اعتراضه ، گاهی هم انتظار …!
.
.
.
.
اما بیشتر وقتا سکوت …!
واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که توو وجودت داری ، توصیف کنه ...!!

 

 

 

پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 0:3 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifپنجره را باز میکنمhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifاحساس قشنگ ِ " تـو " می آیدhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifمی نشیندhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifبر پردهhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifبر دیوار...http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifمنhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifگیج ِ این همه " تــو "http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifمست ِ مستhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifکنار می آیم با خودمhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifوhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifبا احساس ِ قشنگی که " تــــو " ییhttp://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gifزندگی می کنم ... !http://s3.picofile.com/file/7553367090/55.gif

 

چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 23:51 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم
خدا گفت پس میخواهی با من گفتگو کنی؟
گفتم بلی: اگر وقت داشته باشید
خدا لبخند زد
فرمود وقت من ابدی است
چه سوالی در ذهن داری که میخواهی بپرسی
گفتم: اینکه چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟
خدا پاسخ داد
اینکه آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند. عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را میخورند
اینکه سلامتیشان را صرف بدست اوردن پول میکنند
 و بعد
پولشان را خرج حفظ سلامتیشان!
اینکه با نگرانی نسبت به اینده، زمان حال فراموششان می شود.
آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی می کنند و نه در حال!
اینکه آنچنان زندگی می کنند که گویی هرگز نخواهند مرد!
و چنان می میرند که گویی هرگز زنده نبوده اند!
خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم.
                    بعد پرسیدم.......
به عنوان خالق انسانها می خواهید آنها چه درس های از زندگی بیاموزند؟
خدا با لبخند پاسخ داد
اینکه یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد
اما می توان محبوب دیگران شد
یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند
یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارای بیشتری دارد
بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد.
یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم
اما سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد
با بخشیدن
بخشش بیاموزند
یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقاَ دوست دارند
اما بلد نیستند احساسشان را نشان دهند
یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آنرا متفاوت ببینند
یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند
بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند
ویاد بگیرند من اینجا هستم
همیشه
همه جا

پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 17:39 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

امروز روز جشن شكوفه هاي 91 بود

دلم بد جوري گرفت ياد جشن شكوفه هاي خودم افتادم
يادش بخير سال 78 بود
من خيلي از مدرسه رفتن ميترسيدم به بدبختي مامانم منو با گريه برد مدرسه
رفتيم سر كلاس مامانمم همرام اومد من ساكت بودم[تصویر: 164.gif]
ولي چشمتون روز بد نبينه تا وقتي كه معلممون (خانوم همايونفر) اومد و گفت:
مادرا بيرون من دوباره روز از نو روزي از نو زدم زير گريه
معلمم اومد پيشم اشكامو پاك كرد و گفت:عزيزم چرا گريه ميكني؟
گفتم:آخه از مدرسه ميترسم درس خوندنو دوس ندارم
گفت:مدرسه كه خوبه فقط درس نيس يه عالمه دوست پيدا ميكني تازه جشنم داره
منم با پر رويي تمام گفتم:باشه پس من جشناشو ميام شما درساشو بخونين
بد معلمم بلند زد زير خنده
من از همون اولم از درس بدم ميومد
روز جشن شكوفه هاي شماها جه جور بود؟؟؟؟؟
راستي توي ادامه مطلب يه سورپرايز براتون دارم كه مطمئنم خيلي خوشحالتون ميكنه

ادامهـ مطلبـ
سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 14:17 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دوستاي عزيزم بابت اين غيبت طولاني كه اين چند وقته داشتم از همتون عذرخواهي ميكنم

واقعا دلم واسه تك تكتون يه ذره شده بود

از دوست جونايي كه تو اين چند وقت كلبه تنهايي منو تنها نذاشتن و با ورودشون كلبه منو منورو نوراني كردن خيلي خيلي تشكر ميكنم 

و حالا يه داستان زيبا و جالب گذاشتم تا بتونم كمي از زحماتشونو جبران كرده باشم


ادامهـ مطلبـ
شنبه یازدهم شهریور 1391 10:4 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
دوستای عزیزم از بابت اینکه چند وقتی آپ داستانام فعال نبود معذرت میخوام.

قول میدم از این به بد هرهفته یه داستان داشته باشم.

داستان این هفتم درباره پسر دانشجویی که عاشق همکلاسیش شده

وقتی سر کلاس درس نشسته بودم تمام حواسم متوجه دختری بود که کنار دستم نشسته بود و اون منو "داداشی" صدا می کرد .
به موهای مواج و زيبای اون خيره شده بودم و آرزو می کردم که عشقش متعلق به من باشه . اما اون توجهی به اين مساله نميکرد .


ادامهـ مطلبـ
چهارشنبه هفتم تیر 1391 10:45 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

من خودم هستم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

من نه عاشق هستم نه دلداده به گیسوی بلند ونه آلوده به افکار پلید

م به دنبال نگاهی هستم که مرا از پس دیوانگییم میفهمد

سه شنبه سی ام خرداد 1391 19:26 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

« شبهای امتحان »

  بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود !

خر به افراط زدم * ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود !

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود !

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، گاو بشر نمیشود !

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود !

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود !!!

 

" مشروط الشعرا "


سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 15:2 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
دخترک رفت ولی زیر لبش چنین گفت:او یقینا پی معشوق خودمی آید

پسرک ماندولی روی لبش زمزمه ی بود:مطمعنا که پشیمان شده وبرمیگردد

عشق قربانی غروراست هنوز...

جمعه نوزدهم خرداد 1391 23:20 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
به خدا گفتم :بیا جهانو قسمت کنیم !

گفتم : آسمون مال من . ابراش مال تو

دریا مال من . موجاش مال تو

ماه مال من . خورشید مال تو

خدا خنده ای کرد و گفت :

تو بندگی کن همش مال تو.....حتی من


شنبه سیزدهم خرداد 1391 18:12 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

امشب از تو می نویسم ،از تو و نگاه نازت

می نویسم از طلسم چشمای ترانه سازت

امشب از تو می نویسم ،ای تو همسایه ی بارون

بی تو عادت چشامه ،خوندن آیه ی بارون

تو یه عادت قشنگی که شبا میای سراغم

با چشات خورشید داغ و می رسونی به اتاقم

سایه سار مهربونی واژه ی قشنگ بودن

بگو با کدوم ترانه میرسی به دستای من

واسه داشتنت حریصم ،از هجوم گریه خیسم

ای غزلترین ترانه ،امشب از تو مینویسم

امشب از تو مینویسم  ،تو که ماه آسمونی

تو که از زمین جدایی ،ولی مثل من میمونی

امشب از تو مینویسم ،که من و به من رسوندی

من و از قعر سیاهی ،تا به روشنی کشوندی

میخوام این نوشته ها رو که د لم دفترشونه

خط به خطشو نگاهت مثه آتیش بسوزونه

که د لم جلوی چشمات ،ذره ذره شعله ورشه

تا بفهمی که نمیشه ،یه شبم بی تو به سر شه

واسه داشتنت حریصم ،از هجوم گریه خیسم

یکشنبه هفتم خرداد 1391 22:19 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

نفس عمیق کشیدم و دسته گل رو با لطیف ترین حالتی که می شد توی دستام نگه داشتم هنوز یه ربع به اومدنش مونده بود
نمی دونستم چرا اینقدر هیجان زده ام به همه لبخند می زدم آدمای دور و بر در حالی که لبخندمو با یه لبخند دیگه جواب می دادن درگوش هم پچ پچ می کردنو و دوباره می خندیدن اصلا برام مهم نبود من همتونو دوست دارم همه چیز به نظرم قشنگ و دوست داشتنی بوددسته گل رو به طرف صورتم آوردم و دوباره نفس عمیق کشیدم چه احساس خوبیه احساس دوست داشتنادامهـ مطلبـ
دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 9:10 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

امروز یه کمی با خودم فکر کردم درباره اینکه چی کار کنم که دوتا وبام نسبت به هم کلیشه ای نشن  

آیا درباره خودتان سالم فکر می کنید ؟! - www.taknaz.irیهو یه فکری زد به سرم که شعبه ۲ دلم گرفته با مطالب شما دوستای عزیزم آپ بشه و هرچیزی که دوست دارین از:

شعر-داستان-جمله زیبا-جک-sms-دل نوشته های خودتون و....

در قسمت نظرات برام بنویسید تا من با اسم خودتون توش قرار بدم

اسم وبمم میذارم هرچه دل تنگت خواهد بگو

آدرسشم اینه: http://asal125.mihanblog.com/

چطوره؟؟؟؟؟

 

شنبه بیست و ششم فروردین 1391 13:49 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

قطره دلش دریا می خواست،خیلی وقت بود به خدا گفته بود اما هر بار خدا میگفت:

از قطره تا دریا راهی است طولانی.

راهی از رنج،فشق و صبوری،هر قطره را لیاقت دریا نیست قطره عبور کرد و

 رفت،قطره همه را پشت سر گذاشت،قطره ایستاد و منجمد شد،قطره روان شد

 و راه افتاد،قطره از دست داد و به آسمان رفت و هر بار

 چیزی از رنج و عشق و صبوری آموخت.

تا روزی که خدا گفت:

امروز روز توست، روز دریا شدن،خدا قطره

را به دریا رساند،قطره طعم دریا را چشید،طعم دریا شدن را اما...

روزی قطره به خدا گفت: از دریا بزرگتر هم آیا هست؟؟...

خدا گفت:آری هست

قطره گفت پس من آنرا میخواهم،بزرگترین را بینهایت را.

خدا قطره را در قلب آدم گذاشت و گفت اینجا بینهایت است.

آدم عاشق بود دنبال کلمه ای می گشت تا عشق را توی آن بریزد اما

هیچ کلمه ای توان سنگینی عشق را نداشت.

آدم همه ی عشق را در قطره ریخت،قطره از قلب عاشق عبور کرد و

وقتی از چشم عاشق چکید خدا گفت:

حالا تو بینهایتی چون که عکس من در اشک عاشق است.

 

چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391 13:19 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
*به سلامتی لرزش دست های پیر پدر*
کمپوت باز کردیم بخوریم ، به مامانم میگم : مامان فکرکنم مزش عوض شده ...
میگه : آره .... میگم : بریزمش دور ؟
میگه : نه بزار تو یخچال بابات میاد میخوره !!!!به سلامتی همه باباها....
*به سلامتی مادر...*

*که وقتی غذا سر سفره کم بیاد اولین کسی که از اون غذا دوس نداره مادره...
*ميگن واسه كسی بمير كه برات تب كنه اما مادر من از بچگی تا الان صد بار تب كرد با اينكه من يبارم براش نمردم هزار بار برام مرد.

*سلامتی همه ی اونايی كه واسه مادرشون مردند.
*به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت :
اون رفیــــــــــــــــــــــــق منه .......
وقتی باختم گفت : من رفیـــــــــــــــــــــــــــقتم ......

*به سلامتی اونایی که به پدر و مادرشون احترام میذارن و میدونن تو خونه ای که

بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نمیشوند

*به سلامتی کسی که دید تو تاکسی بغلیش پول نداره به راننده گفت :

پول خورد ندارم واسه همه رو حساب کن....!

*به سلامتی بیل! که كمرشو راست كرد تا خميدگی كمر بابام مشخص نباشه. 
* به سلامتی كاغذ كه با اون همه خط و اون همه زخمی كه قلم رو دلش ميذاره ،
درد منو تو خودش ميريزه.

*به سلامتی اونی که بی کسه ولی ناکس نیست.

*به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی‌... انگشت کوچیکه ی عشقمم نیستی.

*به سلامتی اونایی که چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل
فانوس دریایی نمی چرخه...
*به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن...
*به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم شکستن بلد نیست...
*مرد و زغال مثل همند . مرد يه دستيش مثل سياهی زغال . خشمش مثل قرمزی زغال. سكوتش هم مثل خاكستر زغال. سلامتي مرداي زغالی.
*سلامتی اون قوی كه زمين خورد تا اون ضعيف زمين نيفته.
*به سلامتی آسمون که با اون همه ستاره اش یه ذره ادعا نداره
*من و شب و ستاره سه تا باهم رفيق شديم اما هر شب كه نگاه ميكنم يا ستاره نيست يا من.
*سلامتی شب كه حتی اگه ما نباشيم شبشو با ما صبح ميكنه.


ادامهـ مطلبـ
جمعه چهارم فروردین 1391 20:55 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

یه روزی آقـــای کـــلاغ،
یا به قول بعضیا جناب زاغ

رو دوچرخه پا می‌زد،
رد شدش از دم باغ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پای یک درخت رسید،
صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا،
صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ،
بال و پر، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو می‌کرد،
آب می‌کردش دل سنگ 


ادامهـ مطلبـ
دوشنبه هشتم اسفند 1390 8:8 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 مترسک گفت:

 ای گندم تو گواه باش  که مرا برای ترساندن آفریدند

 اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد

پنجشنبه چهارم اسفند 1390 13:37 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مطمئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد

چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هر روز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند

به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می توانددر هر جایی از دنیا باشد ،قلب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگویی گوش می کند

پنجشنبه چهارم اسفند 1390 13:19 |- تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.ml