دلم گرفته

کاش عاشقت نمیشدم!

خدایا

به خدا گفتم :بیا جهانو قسمت کنیم !

گفتم : آسمون مال من . ابراش مال تو

دریا مال من . موجاش مال تو

ماه مال من . خورشید مال تو

خدا خنده ای کرد و گفت :

تو بندگی کن همش مال تو.....حتی من


[ شنبه سیزدهم خرداد 1391 ] [ 18:12 ] [ تنها ] [ ]